פרופסור דניאל חסידים

כשאקדמיה בינלאומית, כלכלה אחראית וציונות אמיתית ונחושה נפגשים!

פרופסור דניאל חסידים הוא איש אקדמיה, המכהן כפרופסור לניהול אירגוני ב4 אוניברסיטאות: אוניברסיטת פקין, אוניברסיטת אושינסקי ואוניברסיטת דונסק, ואוניברסיטת תל־אביב.
פרופסור דניאל חסידים הוא אחד היזמים הבכירים של פורום המיליארדרים הציונים.
לפרופסור דניאל חסידים עבר עשיר של פעילות ציבורית: סגן ראש עירית רמלה, מי שניסח את מצע הליכוד.
פרופסור דניאל חסידים היה שליחם של אריאל שרון, אהוד אולמרט, ומשמש היום, כשליחו המיוחד של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאסיה והפסיפיק בתחומי הכלכלה.

חוקה לישראל

המצב החוקתי היום בישראל יוצר קשיים משפטיים שמתגלגלים שוב ושוב לפיתחינו.
המחסור בחוקה יותר שטח אפור עצום שמאפשר לגורמים שונים (בעיקר במערכת המישפטית אבל לא רק בה) לפתח יוזמות ורעיונות פרטיים ולממש אותם ללא כל סמכות או אחריות לתוצאות מעשיהם.
המצב הה הוא בלתי ניסבל בעיקר בהתייחס ליכולת המשילות של ממשלה חוקית שנבחרה ולשרים שלא יכולים לנהל את משרדיהם או באופן כללי ליישום מדיניות מקומית או ארצית.
ולכן חשוב מאוד לייצב חוקה שתקבע בצורה ברורה ולא משתמעת לשני פנים את "גבולות הגיזרה" של הרשויות השונות (עם דגש על הרשות המחוקקת והשופטת) ותגלם בתורה מעבר לחוקים עצמם גם בלמים ואיזונים בקשר בין הרשויות המחוקקת והשופטת.

המשכורות במגזר הציבורי יצאו מכלל שליטה

הגיע הזמן להחזיר את הכסף לאזרחים. לא יתכן שפקידים (בכירים ככל שיהיו) ירוויחו כפול ופי 3 מראש הממשלה. והפנסיות שלהם ימשיכו להיות עול עצום על התקציב הממשלתי לאורך שנים רבות.

איסור בחוק לבצע "תיספורות" לחובות של טייקונים

מדינת ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה לוותר בשם איזרחיה על מיליארדי שקלים בגלל הרפתקאות פיננסיות של טייקונים. סכומי העתק האלה תמיד מקוזזים מהשכבות החלשות והמוחלשות. המדינה חייבת להגן עליהן ועל כספם.

פוליגרף למינויים בכירים

פוליגרף וועדה ציבורית לעובדים בכירים במגזר הציבורי כמו שופטים וקציני צבא ומשטרה בכירים

הגנה לאוכלוסיות חלשות

קיצבת שכר מינימום לקשישים ונכים שאין להם הכנסה נוספת

הדדיות ביחסי החוץ של ישראל

להפסיק לסייע למדינות שתוקפות אותנו בפורומים בינלאומיים או לספק להם משאבים לאומיים כשהן חותרות תחת מדיניות ממשלת ומדינת ישראל.

שירות לאומי חובה בקהילה לערבים וחרדים

שירות לאומי/אזרחי לכל האוכלוסיות שנמנעות משירות צבאי משמעותי.
כולל מי שצה"ל שיחרר אותם מסיבות שונות. אני אתנה את התרומה הבסיסית למדינה כבסיס לקבלת שירותים.

”כי כזה הוא עמנו, עם הקצוות. הוא עם האמונה והכפירה; עם הגבורה והפחדנות; עם ההקרבה והאנוכיות; עם הגדולה ועם השפלות; עם אהבת החרות ו"מה יפית" לעבדות; הוא עם המוליד נביאים וסוקל אותם באבנים “

— מנחם בגין, מתוך: חרות. 'חמש עשרה שנה להסתלקותו של מורה הדור זאב ז'בוטינסקי ז"ל'. 19/07/1955.

חזון ומצע לקידום

חוקה לישראל

חוקה לישראל המדגישה את הפן הלאומי יהודי בהצעת החוקה תוך שמירת המדינה על המיעוטים החיים בה המשתתפים בחובות ובזכויות המוטלות על האזרחים במדינה.

סיפוח יהודה ושומרון

החלת החוק הישראלי ככללו על כל ישובי ואיזור יהודה ושומרון

חוק נאמנות

חוק התרבות והאמנות אמור לשלול תקציבים מגופים נתמכים שלפי ההצעה "חותרים" תחת ערכי המדינה וסמליה.

שירות לאומי חובה בקהילה לערבים וחרדים

תנאי מפתח לשילוב מיעוטים ואוכלוסיות מסוגרות אלה הוא שילובם גם בנשיאה בנטל החובות של כלל אזרחי ישראל.

רפורמה בפרקליטות ובבתי המשפט כולל בית המשפט העליון

החזרת המשילות והשליטה על קבלת החלטות לדרג הפוליטי והגבלת כוחם של היועצים המשפטיים ופקידים שלא נבחרו מעולם על ישום חזון הממשלה.

הגבלת פנסיות ממשלתיות ל30,000 שקלים בלבד.

הובלת מהלך ציבורי להגבלת פנסיה או תשלום פנסיה כפולה ממשלתית לסך מקסימלי של 30,000 שקלים לחודש